BAYÖYO 2023: Bilim Akademisi - Sabancı Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniversitesi
Yapay Öğrenme Yaz Okulu

Kuramsaldan Uygulamaya Yapay Öğrenmede Güncel Teknikler
22-25 Haziran 2023

Etkinlik yüz yüze gerçekleşecektir.

HAKKINDA

BAYÖYO 2023: Bilim Akademisi - Sabancı Üniversitesi - İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Öğrenme Yaz Okulu

22-25 Haziran 2023

Bu yıl, 22-25 Haziran 2023 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Bilim Akademisi Yapay Öğrenme Yaz Okulu 2023'ü duyurmaktan mutluluk duymaktayız. Bu yaz okulu, Bilim Akademisi şemsiyesi altında, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

Yapay Öğrenme Yaz Okulu serisinin ilki 2016 yılında gerçekleşmiş olup sonraki yıllarda da aşağıda listenen kurumlarda farklı temalar ile başarıyla devam ettirilmiştir:

Bu serinin sekizinci yaz okulu "Kuramsaldan Uygulamaya Yapay Öğrenmede Güncel Teknikler" başlığı altında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Derin pekiştirmeli öğrenme, medikal görüntü analizi için difüzyon modelleri, kuantum hesaplama ile yapay öğrenme, hukuk metinleri için doğal dil işleme, bilgisayarla görü için derin alan uyarlama ve alan güncellemede güncel yaklaşımlar, açık küme tanıma için derin sinir ağı sınıflandırıcıları, nöromorfik makine öğrenimi, haberleşme için yapay öğrenme ile yapay öğrenme için haberleşme, yapay öğrenme için güvenlik, adalet ve gizliliğe giriş, dönüştürücü mimarisi ve dönüştürücü tabanlı dil modelleri ile yeni nesil doğal dil işleme, üretici modellerle resim sentezleme, yeni nesil biyomdikal görüntüleme sistemleri için derin öğrenme, çizge-zaman uzayında veri analizi, değişimsel oto-kodlayıcılar ve konuşma sentezleme yaklaşımları ile yapay öğrenme için yüksek başarımlı hesaplama yöntemleri üzerine alanında seçkinleşmiş yirmi bilim insanı tarafından eğitimler verilecektir.

Yaz okulunun amacı, bu alanlarda araştırma yapmak için gerekli olan temel bilgileri tazelemek, son araştırma gelişmeleri hakkında bilgi vermek, endüstri ile lisansüstü öğrencilerini bir araya getirmek, tez öğrencileri ile alanında uzman olan eğitmenler arasında etkileşimi sağlamaktır. Bu alanlarda araştırmalar yürüten lisansüstü öğrencileri, öğretim üyeleri ve endüstriyel kuruluş ve teknokentlerdeki ilgili kişiler yaz okulunun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

EĞİTMENLER

BRONZ SPONSORLAR

KAYIT BİLGİLERİ

Başvurular: 31 Mart - 15 Mayıs 2023 22 Mayıs 2023

Sonuçların açıklanması: 1 Haziran 2023

Kayıt süreci: 2 - 8 Haziran 2023

Yedek listeye davet: 9 Haziran 2023

Yedek listeden kayıt: 9 - 11 Haziran 2023

Yaz okulu başvuruları 15 22 Mayıs 2023 tarihine dek alınacaktır. Kabullerde, poster sunma isteği ile motivasyon ve amaç açısından uygunluk göz önüne alınacaktır. Sonuçların açıklanmasından sonra, kayıt için katılım ücretinin yatırılması gerekecektir. Yaz okuluna katılım ücreti öğrenciler için 250 TL, akademisyenler için 500 TL ve kurum çalışanları için 1000 TL olup yaz okulunun sarf giderlerini karşılamaya yöneliktir. Bu ücrete öğlen yemekleri ve çay-kahve ikramları da dahildir. Gereksinim duyan öğrencilerin konaklama ihtiyaçları Sabancı Üniversitesi öğrenci yurtlarında ücret karşılığında sağlanabilecektir. Depremden etkilenen bölgelerden katılacak öğrencilere yurtta kalma önceliği tanınacaktır.

DANIŞMA KURULU

A. Aydın Alatan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bülent Sankur

Boğaziçi Üniversitesi

İLETİŞİM

Her türlü soru ve sorun için lütfen aşağıdaki adres üzerinden iletişime geçiniz.

[email protected]