Başvuru

Bozkırda Yapay Öğrenme Yaz Okulu 2017

NOT: Başvuruların 15 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Kişisel Bilgiler

Öğrenim Bilgileri

Dosya Yükleme

En fazla 2 sayfa olacak şekilde hazırlanmalı ve PDF dosya formatında yüklenmelidir.
Tez danışmanı veya araştırma direktörü tarafından yaz okulunun katılımcıya ne gibi katkılar verebileceği ve bilimsel çalışmalarını nasıl ileriye götüreceği açıklayan belge. PDF dosya formatında yüklenmelidir.